“Att få sitta ner och dela sina innersta tankar med en människa som Stina är en fantastisk upplevelse. Stina förstår hur jag fungerar. Hon dömmer inte och bäst av allt, hon ger mig de verktyg jag behöver för att kunna ta mig vidare.” Linda

 

Enskilda samtal

Enskilda samtal

Att gå i individuella samtal ger möjlighet till utveckling och en ökad förståelse för sig själv och sin omgivning. 

Samtalsterapi ger redskap för ökad självmedkänsla, trygghet och en positivare självbild. 

Vi utforskar orsaker till tex oro, rädslor, skam, ilska, ledsenhet, stress eller negativa livsmönster och hittar vägar mot ökad hälsa. Kris och sorg kan bearbetas i samtalsterapin. 

Samtalsterapi är ibland en hjälp för att göra val och hitta mening i tillvaron.

Pris: 700:-/50 min

Parsamtal

​Många par beskriver att de har svårt att nå fram till varandra och att det blir stora missförstånd i kommunikationen. Glädjen och lusten försvinner i relationen.

Jag arbetar med parterapi utifrån EFT, emotionellt fokuserad parterapi. Det är en metod som har starkt vetenskapligt stöd. Målet för terapin är en känslomässigt trygg relation där paret kan vända sig till varandra med sina innersta tankar, känslor och behov på ett sådant sätt att partnern närmar sig. Relationen blir trygg vilket för med sig positiva inre bilder av den egna personen, av partnern och av relationen.

För att förstå vad som händer i relationen, vilka val som styr oss och vilka känslor som finns inblandade, kan det behövas någon utomstående som hjälper till och ser bakomliggande orsaker.

Då kan Parsamtal vara den bästa formen av stöd. Ibland kan några parsamtal göra stor skillnad, men ibland behövs en längre kontakt.

För par som önskar två samtalsterapeuter, en manlig och en kvinnlig, samarbetar jag med min man Thomas Pettersson, diplomerad samtalscoach och bonusfamiljscoach. 

Pris: 1000:-/60 min

Pris: 1500 :-/90 min

 

 

Gruppsamtal

Ibland kan det finnas en vinst i att träffas i en grupp för att diskutera erfarenheter, hitta gemensamma nämnare eller få en helt annan bild av ett problem. Då kan gruppsamtal vara den bästa formen av samtal.

Dessa grupper kommer att sättas ihop efter behov.

Rådgivande samtal

via telefon eller Skype

Oavsett var du befinner dig ska du ha möjlighet till att kunna prata med en samtalsterapeut. Det kan också vara så att du tycker det är svårt att gå i samtal av olika anledningar. Du kanske känner dig obekväm, har inte utrymme att köra eller bor i en annan del av landet eller världen.

På Familjeträdet erbjuder vi samtalsterapi via telefon eller skype.

Samtalen kan röra frågor som handlar om stress, relationer, självkänsla, utanförskap, separation, ensamhetskänsla m.m.

Du kan också kontakta Familjeträdet om du har svårt att hitta rätt i i din roll som bonusförälder, med din partner eller partners barn. I en bonusfamilj kan frågorna handla även om känslan av utanförskap eller övergivenhet, svartsjuka, ekonomi, gränser, uppgivenhet, ex-partners, relation till barnen, förväntningar eller hur gör vi vid födelsedagar eller semestern m.m

Online via telefon ”För dig som inte är i behov av ett fysiskt möte”:

Denna form av samtal är till för dig som inte kan eller vill ha ett fysiskt möte men ändå vill ha ett muntlig kontakt.

Pris:1:a samtalet på 15 min är gratis. Är denna form av samtal något du vill fortsätta med betalar du 400:- för 30 minuter eller 600:- för 1 timme.

Vid bokning av tid kontakta mig:

via mail: stina@familjetradet.com eller via mobil: 073- 364 29 67