“Äkta och med stor generositet. Ärligt och välbalanserat med gott om utrymme till egna insikter och lagoma doser med genomtänkta reflektioner och direkta råd – som förmedlas med stor omtanke. Ett fantastiskt stöd i min spretiga och stundtals mycket tuffa vardag” – Johanna

“En pålitlig och trovärdig terapeut som kan ta emot förtroenden på ett proffsigt sätt”- Sven

 

 

Enskilda samtal

 

Att gå i individuella samtal ger möjlighet till utveckling och en ökad förståelse för sig själv och sin omgivning. 

Samtalsterapi ger redskap för ökad självmedkänsla, trygghet och en positivare självbild. 

Vi utforskar orsaker till tex oro, rädslor, skam, ilska, ledsenhet, stress eller negativa livsmönster och hittar vägar mot ökad hälsa. Kris och sorg kan bearbetas i samtalsterapin. 

Samtalsterapi är ibland en hjälp för att göra val och hitta mening i tillvaron.

Pris: 700:-/50 min

Parsamtal

​Många par beskriver att de har svårt att nå fram till varandra och att det blir stora missförstånd i kommunikationen. Glädjen och lusten försvinner i relationen.  

Stina arbetar med parterapi utifrån EFT, emotionellt fokuserad parterapi. Det är en metod som har starkt vetenskapligt stöd. Målet för terapin är en känslomässigt trygg relation där paret kan vända sig till varandra med sina innersta tankar, känslor och behov på ett sådant sätt att partnern närmar sig. Relationen blir trygg vilket för med sig positiva inre bilder av den egna personen, av partnern och av relationen

För att förstå vad som händer i relationen, vilka val som styr oss och vilka känslor som finns inblandade, kan det behövas någon utomstående som hjälper till och ser bakomliggande orsaker.

Då kan Parsamtal vara den bästa formen av stöd. Ibland kan några parsamtal göra stor skillnad, men ibland behövs en längre kontakt för att det ska bli en förändring. 

För par som önskar två samtalsterapeuter, en manlig och en kvinnlig, samarbetar jag med min man Thomas Pettersson, diplomerad samtalscoach och bonusfamiljscoach.