Om Familjeträdet

Familjeträdet är till för dig oavsett var du bor
 

Familjeträdet är ett företag som har specialiserat sig på att möta bonusfamiljer. Företaget har från början byggt upp en verksamhet som har haft bonusfamiljen och dess utmaningar i fokus. Vi vet att du kan möta olika förväntningar, hinder och möjlighet som förälder och/eller bonusförälder i en ombildad familj. Vi riktar oss till dig som har barn i åldern 0-17 år och som lever i en bonusfamilj eller som är på väg in i en. Vi riktar oss även till dig som inte har egna barn men som lever i en bonusfamilj eller är på väg in i en.

Familjeträdet arbetar även med enskilda eller par som vill utveckla sin relation till sig själv eller till sin partner. 

 

Varför du ska anlita oss?

Du ska anlita oss om du vill möta en person som har lång och fördjupad kunskap och erfarenhet av samtal med människor i kris och utveckling. Vi har kompetens och kunskap att möta människor utifrån dina och era behov och ge dig verktyg att själva förändra din situation.

 

Här finns vi

Vi har mottagning på Bussjövägen 200 strax utanför Ystad. Se karta på Kontakt-sidan.

 

Om oss

Stina Pettersson

Jag är socionom och har vidareutbildat mig inom psykodynamisk terapi (steg 1), KBT-metodik, Emotionally Focused Therapy (EFT), lösningsfokuserad terapi, kris och sorg samt Motiverande Samtal (MI).

Min erfarenhet har jag från att ha arbetat som kriminalvårdare, socialsekreterare, familjebehandlare samt kurator.

I min profession har jag mött unga och vuxna med missbruksproblematik, barn och föräldrar inom skolan och inom socialtjänsten, familjehem samt vuxna och ungdomar i familjeträdets regi. Jag har lång erfarenhet av att ha arbetat med familjehem, ombildade familjer/bonusfamiljer i olika verksamheter.

Thomas Pettersson

Jag har arbetat som chef i över 20 år. Jag har mångårig erfarenhet av ledarskap- och verksamhetsutveckling inom kommunala och privata verksamheter, främst inom utbildningssektorn.

Jag är van vid att hantera konfliktsituationer och har många verktyg för att lösa upp dem, både på grupp- samt individnivå.

I mitt arbete har jag mött många människor i behov av stöd. Det kan handla om olika typer av kriser, problem med relationer, problem att kommunicera eller annat som gör att personer inte mår bra och behöver handledning och samtalsstöd för att komma vidare i sin personliga utveckling.

Jag har även erfarenhet av coachande samtal för personer i ledande ställning som vill utveckla sin affärsverksamhet eller som vill ha coachning i sin roll som rektor eller biträdande rektor. .