Utbildning i Aktivt Ledarskap

för Bonusfamiljer

Vi erbjuder  utbildning för kommuner, landsting och andra verksamheter som kommer i kontakt med ombildade familjer och med ombildade familjer menar vi bonusfamiljer och familjehem. Vi utbildar dig som i sin tur kan hålla föräldrautbildning för bonusföräldrar eller familjehem med utgångspunkt från vårt material speciellt anpassat för målgruppen. 

Utbildningen ger en ökad kompetens i det vardagliga arbetet för dig som träffar barn, ungdomar och föräldrar i sin profession som t.ex. socialsekreterare, kuratorer, beteendevetare, familjebehandlare, coacher, psykologer, lärare, förskollärare, fritidspedagoger, diakoner eller inom mödravård eller barnavårdscentral.

Utbildningen passar även dig som är intresserad av kursen av privata skäl eller som vill hålla kurs för bonusföräldrar. 

Vad är Aktivt ledarskap för bonusfamiljer?
Aktivt ledarskap för bonusfamiljer (Active Parenting for Stepfamilies) är en kurs som har utformats för att gynna föräldrar med barn i åldrarna 2-17. Programmet fokuserar på föräldraskap i bonusfamiljer, men det är också lämpligt för familjehemsföräldrar, ensamstående föräldrar som förbereder sig för en ny relation, föräldrar till adopterade barn och andra som vårdar barn efter separation eller förlust. Du behöver inte vara biologisk förälder för att ha nytta av kursen. 

Dr. Michael H Popkin grundade Active Parenting Publishers, Inc, 1980 i Atlanta, Georgia. Michael Popkin och Elizabeth Einstein har lång erfarenhet av att arbeta med föräldrastödsprogram och har arbetat fram Active Parenting for Stepfamilies. 

Aktivt ledarskap för Bonusfamiljer är ett av Familjeträdets varumärke. Vi har den svenska rättigheten och har i samråd med Michael Popkin valt att kalla materialet, Aktivt ledarskap för Bonusfamiljer.

Utbildningens innehåll
Vi går steg för steg igenom varje lektion i föräldrastödsprogrammet, Aktivt ledarskap för bonusfamiljer. Vi går även igenom din roll som kursledare, vad som är bra att tänka på när du håller en kurs, kostnader och hur du når målgruppen. 

Kursansvarig:
Stina Pettersson, utbildad socionom med vidareutbildning inom kognitiv beteende terapi och psykodynamisk terapi. Stina har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, föräldrar och bonusföräldrar i ombildade familjer. Stina har bland annat varit aktuell i Malou efter 10 och i podden Bonuspappan och Plusmamman som expert gällande frågor som rör bonusfamiljer. 

Familjeträdet AB är ett företag som bland annat har specialiserat sig på arbete med och utbildningar för bonusfamiljer. Företaget har en verksamhet med inriktning mot bonusfamiljen och de utmaningar och möjligheter som bonusfamiljer möter i sin vardag. 

Aktuella utbildningsdagar

Utbildningspaket Aktivt Ledarskap för Bonusfamiljer:

 

Helgkurs: 

Ni kommer på fredagkväll då vi gemensamt äter tillsammans och börjar gå igenom materialet. Sedan fortsätter vi på lördag och söndag. Helgen avslutas söndag kl. 12,00 med gemensam lunch. Övernattning på plats ingår under helgkursen. Max 10 personer.

Plats: Ystad i Familjeträdets lokaler.
Är ni fler än 8 från samma kommun/verksamhet kan utbildning erbjudas i er kommun. Ta kontakt med stina@familjetradet.com för diskussion om upplägg och kostnader. 

Det här får du:
– Teoretisk och praktisk genomgång av material.
– Utbildningen med begränsat antal platser, max 20 personer/tillfälle.
– Handledning under tre månader via mail eller telefon.
– Kaffe, te och frukt under utbildningsdagarna. 

Kostnad:

Utbildningspaket: Aktivt Ledarskap för Bonusfamiljer
3 dagar
– För privatperson: 9 500 kr inkl. moms
– För kommun, landsting och företag: 9 500 kr exkl. moms 

Utbildningspaket 2 900 kr
– Kursbok för kursledare
– Övningsbok för föräldrar
– Filmsekvenser på USB minne
– Handledning 3 mån via telefon eller mail
Utbildningsmaterialet krävs för att du ska kunna hålla kurs i Aktivt ledarskap för bonusfamiljer. 

Anmälan görs till stina@familjetradet.com
1500 kr i anmälningsavgift. Resterande avgift inbetalas 30 dagar före kursstart.
Din anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. 

Vänta inte för länge. Antalet platser är begränsat och vill du vara bland dem som är först ut med din kurs för ombildade familjer så skynda dig med din anmälan för att säkra din plats. 

Kontakt, förfrågningar och anmälan görs till:
Stina Pettersson
Mobil: 0733 64 29 67
Mail: stina@familjetradet.com