Utbildning i Aktivt Ledarskap för Bonusfamiljer

Vi erbjuder nu utbildning för kommuner, landsting och andra verksamheter som kommer i kontakt med bonusfamiljer eller ombildade familjer. Vi utbildar dig som i sin tur kan hålla föräldrautbildning för bonusföräldrar med utgångspunkt från vårt material speciellt anpassat för målgruppen.

Utbildningen ger en ökad kompetens i det vardagliga arbetet för dig som träffar barn, ungdomar och föräldrar i sin profession som t.ex. socialsekreterare, kuratorer, beteendevetare, familjebehandlare, coacher, psykologer, lärare, förskollärare, fritidspedagoger, diakoner m.m.

Utbildningen passar även dig som är intresserad av kursen av privata skäl eller som vill hålla kurs för bonusföräldrar.

Vad är Aktivt ledarskap för bonusfamiljer?
Aktivt ledarskap för bonusfamiljer (Active Parenting for Stepfamilies) är en kurs som har utformats för att gynna föräldrar med barn i åldrarna 2-17. Programmet fokuserar på föräldraskap i bonusfamiljer, men det är också lämpligt för familjehemsföräldrar, ensamstående föräldrar som förbereder sig för en ny relation, föräldrar till adopterade barn och andra som vårdar barn efter separation eller förlust. Du behöver inte vara biologisk förälder för att ha nytta av kursen.

Dr. Michael H Popkin grundade Active Parenting Publishers, Inc, 1980 i Atlanta, Georgia. Michael Popkin och Elizabeth Einstein har lång erfarenhet av att arbeta med föräldrastödsprogram och har arbetat fram Active Parenting for Stepfamilies.

Aktivt ledarskap för Bonusfamiljer är ett av Familjeträdets varumärke. Vi har den svenska rättigheten och har i samråd med Michael Popkin valt att kalla materialet, Aktivt ledarskap för Bonusfamiljer.

Utbildningens innehåll

Vi går steg för steg igenom varje lektion i föräldrastödsprogrammet, Aktivt ledarskap för bonusfamiljer. Vi går även igenom din roll som kursledare, vad som är bra att tänka på när du håller en kurs, kostnader och hur du når målgruppen.

Kursansvarig:
Stina Pettersson, utbildad socionom med vidareutbildning inom kognitiv beteende terapi och psykodynamisk terapi. Stina har mångårig erfarenhet av att arbeta med barn, föräldrar och bonusföräldrar i ombildade familjer. Stina har bland annat varit aktuell i Malou efter 10 och i podden Bonuspappan och Plusmamman som expert gällande frågor som rör bonusfamiljer.

Thomas Pettersson är utbildad samtals,-bonusfamiljscoach och har över 20 års erfarenhet som verksamhetsledare och rektor inom både privat och kommunal verksamhet. Thomas har lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling och har i sin yrkesroll mött både barn, föräldrar och personal.

Familjeträdet AB är ett företag som bland annat har specialiserat sig på arbete med och utbildningar för bonusfamiljer. Företaget har en verksamhet med inriktning mot bonusfamiljen och de utmaningar och möjligheter som bonusfamiljer möter i sin vardag.

 

Aktuella utbildningsdagar

Utbildningspaket Aktivt Ledarskap för Bonusfamiljer:
Under våren 2021 kommer vi erbjuda utbildningen online.

Datum: Fredagar 29/1, 5/2 samt 12/2-2021.
Är ni fler än 8 från samma kommun/verksamhet kan utbildning erbjudas i er kommun. Ta kontakt med stina@familjetradet.com för diskussion om upplägg och kostnader.

Det här får du:
– Teoretisk och praktisk genomgång av material.
– Omfattande kursmaterial till föreläsningar, workshop och tematräffar.
– Handledning under tre månader via mail eller telefon.

Utbildningspaket: Aktivt Ledarskap för Bonusfamiljer
3 dagar

Observera att priset gäller onlineutbildning.
– För privatperson: 8 500 kr inkl. moms
– För kommun, landsting och företag: 8 500 kr exkl. moms

Utbildningspaket 2 500 kr
– Kursbok för kursledare
– Övningsbok för föräldrar
– Filmsekvenser på USB minne
– Handledning 3 mån via telefon eller mail
Utbildningsmaterialet krävs för att du ska kunna hålla kurs i Aktivt ledarskap för bonusfamiljer.

Anmälan görs till stina@familjetradet.com
1500 kr i anmälningsavgift. Resterande avgift inbetalas 30 dagar före kursstart.
Din anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Vänta inte för länge. Vill du vara bland dem som är först ut med din kurs för ombildade familjer så skynda dig med din anmälan för att säkra din plats.

Kontakt, förfrågningar och anmälan görs till:
Stina Pettersson

Mobil: 0733 64 29 67

Mail: stina@familjetradet.com

Thomas Pettersson

Mobil: 0709 64 29 67

Mail: thomas@familjetradet.com

 

Utbildningar för dig/er som lever eller möter bonusfamiljer i din profession eller organisation

1 dag 

Baspaket

Detta är en utbildning för dig som lever i en bonusfamilj eller möter bonusfamiljer i din profession eller organisation och vill känna dig lite mer förberedd på frågor och funderingar som kan komma.

Vi går bl.a. igenom områden som:

 • Vilka skillnader och likheter mellan en kärnfamilj och en bonusfamilj finns det
 • Hur påverkar det känslomässiga bagaget relationerna i en bonusfamilj
 • Biologisk förälder vs bonusförälder
 • Hur påverkar det vuxenrelationen när det finns olika starka band mellan medlemmarna i en bonusfamilj
 • Varför är det så vanligt att bonusföräldern känner ett utanförskap i en bonusfamilj
 • Vad händer när 2 olika kulturer krockar i en bonusfamilj
 • Vad påverkar barnen i bonusfamiljen

 

2 dagar 

Baspaket med fördjupning

Detta är en utbildning för dig som lever i en bonusfamilj eller som möter bonusfamiljer i din profession eller organisation och vill känna dig förberedd på frågor och funderingar som kan komma.

Vi går bl.a. igenom områden som:

 • Vilka skillnader och likheter mellan en kärnfamilj och en bonusfamilj finns det
 • Hur påverkar det känslomässiga bagaget relationerna i en bonusfamilj
 • Biologisk förälder vs bonusförälder
 • Hur påverkar det vuxenrelationen när det finns olika starka band mellan medlemmarna i en bonusfamilj
 • Varför är det så vanligt att bonusföräldern känner ett utanförskap i en bonusfamilj
 • Vad händer när 2 olika kulturer krockar i en bonusfamilj
 • Hur hanterar vi barnen i bonusfamiljen
 • Hur hanterar man lojalitetskonflikter i en bonusfamilj
 • Hur hanterar man olika värdegrunder i en bonusfamilj
 • Vem äger problemen i en bonusfamilj
 • Hur påverkar det bonusfamiljen när det finns olika starka band mellan familjemedlemmarna
 • Hur ska man hantera ex-partners som har ett stort inflytande i bonusfamiljen
 • Hur överlåter man auktoritet till en bonusförälder

2 dagar

Utbildning i Aktivt Ledarskap för Bonusfamiljen

Detta är utbildning för dig som vill hålla i ett föräldrastödsprogram som riktar sig till bonusfamiljer och redan har utbildning i ett annat föräldraskapsprogram.

Under 2 dagar fördjupar vi oss i föräldraguiden, handledarmanualen och arbetsboken för att ge en stabil grund att stå på för att sedan själv kunna hålla i föräldraträffarna. Utbildningen riktar sig främst till kommunala verksamheter som socialtjänsten, skola och förskola. 2 dagar avser er som sedan tidigare har en utbildning i COPE, KOMET eller Aktivt föräldraskap.

Föräldraguiden innehåller 6 kapitel:

 1. Att bo i en bonusfamilj: En annorlunda utmaning för barnuppfostran
 2. Hitta din väg: Kommunikation och problemlösning inom bonusfamiljen
 3. Skapa möjligheter av olikheter
 4. Att sätta gränser
 5. Från ilska och maktkamp till mod och självkänsla
 6. Fira era framgångar som bonusfamilj

4 dagar 

Utbildning i Aktivt Ledarskap för Bonusfamiljen samt baspaket med fördjupning

Detta är utbildning för dig som vill hålla i ett föräldrastödsprogram som riktar sig till bonusfamiljer.

Under 4 dagar fördjupar vi oss i föräldraguiden, handledarmanualen och arbetsboken för att ge en stabil grund att stå på för att sedan själv kunna hålla i föräldraträffarna. Utbildningen riktar sig främst till kommunala verksamheter som socialtjänsten, skola och förskola men även andra organisationer har möjlighet att deltaga.

Föräldraguiden innehåller 6 kapitel:

 1. Att bo i en bonusfamilj: En annorlunda utmaning för barnuppfostran
 2. Hitta din väg: Kommunikation och problemlösning inom bonusfamiljen
 3. Skapa möjligheter av olikheter
 4. Att sätta gränser
 5. Från ilska och maktkamp till mod och självkänsla
 6. Fira era framgångar som bonusfamilj

I denna utbildning ingår också innehållet som finns i bas-paketet med fördjupning.

Upplägg för samtliga utbildningar: Föreläsningar, grupparbeten, diskussioner, frågestunder, sammanfattning

Prisuppgift: Enligt offertförfrågan

Familjeträdet AB

www.familjetradet.com

Stina Pettersson                                                           Thomas Pettersson

0733-642967                                                              0709-642967

stina@familjetradet.com                                             thomas@familjetradet.com