E-kursen

Bonusfamilj – Från kaos till harmoni.

Pris 1495kr med tillgång i 6 månader

Bonusfamilj – Från kaos till harmoni är en e-kurs för dig som lever i en bonusfamilj och vill lära dig mer och/eller förstå bonusfamiljen på ett bättre sätt. E- kursen är även för dig som precis är på väg att ombilda en familj.  Vi vet att det finns många utmaningar som ni har framför er och vill därför kunna erbjuda hjälp på vägen.

Ansvariga för e – kursen är:

Stina Pettersson, socionom och har vidareutbildning inom psykodynamisk terapi (steg 1), KBT – metodik, lösningsfokuserad terapi, kris och sorg samt Motiverande Samtal (MI). I sin profession har Stina mött unga och vuxna med missbruksproblematik, barn och föräldrar inom skolan och socialtjänsten samt barn, unga vuxna och föräldrar i Familjeträdets regi.

Thomas Pettersson, har arbetat som chef i över 20 år. Thomas har mångårig erfarenhet av Ledarskap- och verksamhetsutveckling inom kommunala och privata verksamheter, främst inom utbildningssektorn. Thomas är van vid att hantera konfliktfyllda situationer och har många verktyg för att lösa upp dem, både på grupp samt individnivå.

Tillsammans driver Stina och Thomas företaget Familjeträdet AB och de har mångårig erfarenhet av att själva leva i en bonusfamilj men framförallt har deras företag riktat sig på terapeutiska samtal med par, enskilda och familjer som har behövt vägledning genom bonusfamiljens snåriga vägar.

I e- kursen utgår vi ifrån Aktivt ledarskap för bonusfamiljer. Detta material är grundat av Michael H Popkin, PHD, och Elizabeth Einstein, Atlanta Georgia. Originalet heter Active Parenting for Stepfamilies och mer info hittar ni på www.activeparenting.com. Familjeträdet AB äger rättigheterna till materialet i Sverige. E-kursen är även byggd utifrån den erfarenhet som Stina och Thomas fått genom sitt arbete i Familjeträdet. 

Vi ser att det finns stora möjligheter att få bonusfamiljen att fungera med rätt stöd och med rätt hjälp. Detta material ska vara en del i den framgången. I e-kursen varvar vi teori med olika övningar och genom att läsa igenom teoridelarna och arbeta med övningarna så kommer ni att föra er bonusfamilj framåt. En del av teorierna har ni kanske redan ”lämnat bakom er” men det kan ändå vara bra att gå igenom de olika områdena igen och arbeta igenom de olika övningarna som ni ser är användbara för er. Oavsett så var snälla mot er själva. Vi vet att det är svårt och komplicerat att leva i en bonusfamilj.

Allt material är skyddat av upphovsrätten och får inte kopieras eller användas i annat syfte än i den här e- kursen eller om du är utbildad kursledare genom Familjeträdet AB.

Vi hoppas och tror att ni kommer att ha nytta av e- kursen och vi önskar er lycka till med övningarna och med att praktisera er nya kunskap i er vardag.

Stina och Thomas Pettersson

 

1: Kursens upplägg

Kursen är uppdelad i olika områden såsom;  

Vad är det som gör en bonusfamilj annorlunda  

Starka känslor  

Från kaos till harmoni  

Din roll i bonusfamiljen  

Bygg relationer med dina bonusbarn  

Förväntningar VS verkligheten  

Gränser- Vad är det och varför behövs de  

Fira era framgångar som bonusfamilj 

Varje område har flera olika delar i sig och avslutas med en övning. Ta god tid på att dig att läsa igenom texterna. Gärna flera gånger. Texterna finns till för att du ska ha lättare att svara på frågorna i slutet av alla delkurser. Det är bra om ni avsätter tid när ni ska diskutera innehållet och era svara på frågorna efter varje delkurs.  

Familjeträdet

Familjeträdet är ett företag som har specialiserat sig på att möta bonusfamiljer.

Företaget har från början byggt upp en verksamhet som har haft bonusfamiljen och dess utmaningar i fokus.

Vi vet att du kan möta olika förväntningar, hinder och möjlighet som förälder och/eller bonusförälder i en ombildad familj.

Vi riktar oss till dig som har barn i åldern 0-17 år och som lever i en bonusfamilj eller som är på väg in i en.

Vi riktar oss även till dig som inte har egna barn men som lever i en bonusfamilj eller är
på väg in i en.