Användarvillkor (2019-05-28)

1. Tjänsten

Villkor vid köp av kurs eller guide som är framtagen med hjälp av Styrka Medias tjänst.

Styrka Media är en tjänst för att skapa webbaserade kurser och guider som distribueras elektroniskt. Tjänsten möjliggör företag att skapa online-kurser bestående av video, text, bilder, ljud och interaktiva funktioner. I tjänsten ingår hosting och drift av plattformen, support och i vissa fall även en webshop för presentation och försäljning av kurserna.

Styrka Media reserverar sig rätten att ändra dessa villkor på denna sida och villkoren kommer appliceras 30 dagar från uppdateringen.

Efter att ha genomfört köpet av en guide eller kurs som producerats med Styrka Medias tjänst och via de presentationssidor som framtagits av Styrka Medias verktyg får du tillgång till materialet. Vid genomförandet av köpet registrerar du ett kundkonto för att ta del av material via Styrka Medias tjänst eller använder ett tidigare registrerat konto. När köpet gått igenom kommer du in i Styrka Medias tjänst och tar del av materialet. För att framöver komma åt materialet loggar du in via sidan, https://www.familjetradet.com 

Skapande av kundkonto medges endast den som har en giltig e-postadress. Du ansvarar för att den e-postadress som angivits är riktig och aktiv. Du kan själv ändra den angivna e-postadressen under “Inställningar”.

För att registrera dig i Styrka Media ska du ha fyllt 18 år.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår Personuppgiftspolicy: https://familjetradet.com/sv/gdpr.

2. Betalning

Då köpet sker genom en presentationssida som framtagits av Styrka Medias verktyg finns följande betalningsalternativ beroende på vart du befinner dig då du besöker oss:

Alt 1. (Svensk uppkoppling) Paypal

Betalning hanteras genom Paypal.

Så här fungerar det:

  1. Du väljer din vara och går till kassan.
  2. Du loggar in på ditt Paypal-konto.
  3. Du bekräftar köpet.
  4. Sen är det klart.

3. Ångerrätt

Då du köper tillgång till en tjänst gäller inte distanshandelslagen. Då betalningen gått igenom och du fått tillgång till materialet anses ångerrätten förbrukad. Ångerrätten gäller inte heller defekta eller felaktiga varor. Är produkten defekt eller felaktig är du istället välkommen att kontakta vår kundservice och göra en reklamation via kursskaparen.

4. Tekniska förutsättningar

Tjänsten kräver tillgång till internet samt en modern/uppdaterad webbläsare. Du ansvarar själv för de kostnader som uppstår i användandet av internetuppkoppling.

5. Ansvar

Vid köp av en kurs eller guide gäller tillgången till materialet endast för den personen som har köpt det. Du får inte på något sätt sprida vidare innehållet till andra eller dela lösenord till ditt konto.

6. Styrka Media

Material köpt via Styrka Media finns tillgängligt dygnet runt, sju dagar i veckan. Styrka Media ger dock inga garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om brister eller avbrott i tjänsten uppstår skall Styrka Media ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott skall anses föreligga. Styrka Media har också rätt att, i rimlig omfattning, stänga tjänsten för till exempel uppgraderingar och service.

7. Ansvarsfriskrivning

Styrka Media är en tjänst för att publicera material i form av kurser och guider. Genom tjänsten kan Styrka Medias kunder sälja kurser och guider antingen via sina egna hemsidor, andra försäljningskanaler eller i de fall de vill via en presentationssida som ingår i Styrka Medias tjänst. Styrka Media är inte ansvariga för dispyter, krav, förluster, eller skador av något slag som kan uppstå ur handlingar eller information som genomförs och delas av kunder till Styrka Media eller deltagare i kundernas kurser och guider.

Vi kontrollerar inte innehållet i de material som läggs upp av våra kunder och garanterar inte på något sätt tillförlitligheten, giltigheten, noggrannheten eller korrektheten i innehållet. Som köpare av kurser eller guider medger du att du kan exponeras för stötande eller olämpligt innehåll och förstår att Styrka Media bär inget ansvar för att hålla dig borta från denna typ av innehåll och tar inget ansvar för innehållet i sig.

Via Styrka Media kan du få tillgång till länkar till tredje parts sidor antingen genom verktyget i sig eller material som kurserna skapare lagt upp. Styrka Media tar inget ansvar för dessa tredje parts sidor och kontrollerar inte dem på något sätt. Som användare i Styrka Media bör du ta lämpliga åtgärder för att bedöma om det är lämpligt att besöka en sådan tredje parts sida och skydda din egna personliga information och integritet på en sådan sida.

8. Lagval

Personuppgifter – hur dom hanteras och används

För att registrera sig i Styrka Medias tjänst krävs endast e-mail adress och För och Efternamn. När du uppger dina personuppgifter hos oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig. I detta ingår att vi kommer informera dig om uppdateringar som sker i de material du har tillgång till och om generella uppdateringar i tjänsten.

Du medger också att vi delar denna persondata med den kund som är avsändare för kursen eller guiden som skapats med hjälp av Styrka Media. Vem kunden är framgår av vem som är skapare av kursen eller guiden du fått tillgång till. Dessa kunder får använda denna information för att kontakta dig i anslutning till kursen som du har tillgång till. Kunderna kan också använda dessa uppgifter i andra syften. Det är ditt ansvar som användare att säkerställa vad Kunden kommer att göra med denna information och hur den kommer att lagras. Styrka Media kontrollerar inte användningsområdena eller hur den här informationen lagras av våra Kunder.

Vid avregistrering av ditt konto kommer Styrka Media radera alla uppgifter om dig. Det är dock ditt ansvar att säkerställa att så även sker hos de Kunder som du köpt material av. Du har rätt att skriftligen utan kostnad begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter om dig. Du kan också spärra uppgifterna mot marknadsföring.

Integritetspolicy

 

Familjeträdet AB och Styrka Media vet att personlig integritet är viktig för våra kunder, leverantörer och webbplatsbesökare och vårt mål med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar dina personuppgifter så att du kan känna dig säker på att vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt. Vi utför all hantering i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) och annan tillämplig integritetslagstiftning.

 

Personuppgiftsansvarig

Familjeträdet AB, org. nr , Bussjövägen 200, 271 99 Ystad, 073 – 364 29 67 och info@familjetradet.com, (”Bolaget”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning.
Om du har några frågor eller önskar ytterligare information om behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta: Thomas Pettersson, info@familjetradet.com

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Men det kan också vara kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter såsom IP-nummer m.m., om de kan kopplas till en fysisk person.

 

Hur vi samlar in uppgifter om dig

Vi samlar in personuppgifter om dig på flera olika sätt. Exempelvis kan det ske när du registrerar dig för att använda en av våra tjänster eller när du tecknar avtal med om oss om att nyttja vår tjänst alternativt när du vill veta mer om vår tjänst via tex nyhetsbrev eller demo. Vi kan också samla in uppgifter om dig från din arbetsgivare om denne är kund eller leverantör till oss.

 

Vilka personuppgifter som behandlas om dig

Vi behandlar följande personuppgifter om dig.

 

Kunder
Om du är kund hos oss, behandlar vi följande personuppgifter om dig:
• namn, email adress, adress och telefonnummer
• organisationsnummer/personnummer

 

Leverantörer
Om du är leverantör till oss, behandlar vi följande personuppgifter om dig:
• namn, email adress, adress och telefonnummer
• organisationsnummer/personnummer

 

Användare / Studenter
Om du tar del våra utbildningsfilmer på vår plattform, behandlar vi följande personuppgifter om dig:
• namn och email adress

 

Vilka ändamål dina personuppgifter behandlas för

Behandling av dina personuppgifter sker för följande ändamål:
• för att vi ska kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till dig
• för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lag och förordningar, t.ex. gällande redovisning
• för att vi ska kunna kommunicera och skicka marknadsföringsmaterial och annan information om våra tjänster till dig

 

Vilken rättslig grund behandlingen stöds på

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är
• att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller din arbetsgivare,
• att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. gällande redovisning.
• samtycke från dig att behandla dina personuppgifter för kommunikation och marknadsföringsändamål.
Ditt personnummer behandlas för att uppnå en säker identifiering.

 

Marknadsföring

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att marknadsföra och informera dig om våra tjänster. Du är när som helst välkommen att meddela oss att du inte längre vill motta marknadsföring genom att avregistrera dig från utskicket i aktuellt email.

 

Vilka som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

Bolagets utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. I vissa situationer kommer det dock vara nödvändigt, bl.a. kan de komma att lämnas ut till de leverantörer som Bolaget samarbetar med för att de ska kunna utföra de tjänster som vi är beroende av för att kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster till dig. Det gäller i huvudsak följande leverantörer.

•  Administration – Vi använder oss av Googles produkter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Google som vi har anlitat som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Google i en molntjänst inom EU.

• Leverantörer och IT-leverantörer – Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina personuppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos vår leverantör och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

• Betallösningar – Vi använder oss av externa leverantörer för att hantera betalningar. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av namn, adresser och betalinformation. Denna hantering är nödvändig för att vi ska kunna leverera de tjänster du har beställt från oss. Vi arbetar för närvarande med; Paypal

• Marknadsföringstjänster – Vi använder oss av externa leverantörer som Mailchimp för att tillhandahålla marknadsföring och information om våra tjänster till dig via e-mail. Dessa leverantörer får tillgång till personuppgifter i form av e-post adress och namn.

• Vidare hanterar vi kund- och leverantörsinformation samt bedriver marknadsföring via social media som Facebook, Twitter och Instagram.

Bolaget vidtar alltid ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att mottagarna av dina personuppgifter inte behandlar dem för andra ändamål än vad som anges i denna bilaga och att behandlingen sker på ett säkert sätt.

 

Var vi behandlar dina personuppgifter

Vår målsättning är att all behandling av dina personuppgifter ska ske inom EU/EES. Trots detta kan dina personuppgifter i vissa fall komma att överföras till och behandlas i ett land som ligger utanför EU/EES, t.ex. på grund av att vi använder oss av molntjänstleverantörer.
Om dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES kommer vi vidta samtliga rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras och skyddas på adekvat sätt som är jämförbart med skyddet som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Bolaget kommer att behandla dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter så länge behandlingen är nödvändig för att uppfylla ändamålen med behandlingen, när det gäller kund- och leverantörsinformation sparar vi dessa i 7 år. Gällande studentinformation sparas denna i 5 år efter avslutad/inaktiverad kurs. När det gäller utbildningsfilmerna kommer de raderas inom 2 år från avslutat avtal. Dina personuppgifter kommer dock sparas som längst i tio år från avslutat avtal. Därefter kommer uppgifterna att raderas.

 

Dina rättigheter

Enligt Dataskyddsförordningen och svensk lag har du följande rättigheter som du kan utkräva av Bolaget.
Rätt till tillgång – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få en bekräftelse på hur och vilka personuppgifter vi behandlar om dig samt få en kopia av uppgifterna.
Rätt till rättelse och komplettering – Du har rätt att, utan ersättning, begära att få felaktiga personuppgifter om dig rättade. Rättelse ska ske utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att begära att få komplettera ofullständiga uppgifter om dig.
Rätt till radering – Du har under vissa omständigheter rätt att begära och få dina personuppgifter raderade. Den rätten gäller dock inte om Bolaget kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl emot radering.
Rätt till begränsning av behandling – Du har i vissa situationer rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. under tid Bolaget utreder om personuppgifterna om dig är felaktiga.
Dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifter om dig som du har tillhandahållit Bolaget. Du har också rätt att kräva att Bolaget ska underlätta en flytt av dina uppgifter till en annan part.
Rätt göra invändningar – Du har i vissa situationer rätt att motsätta dig vår behandling av dina personuppgifter. Den rätten gäller dock inte om Bolaget kan visa på vissa särskilt tungt vägande skäl för att fortsätta behandlingen. När det gäller invänd mot marknadsföring är den rätten absolut.

 

Kakor (cookies)

På Bolagets webbplats används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator och som används för att förbättra din upplevelse på webbplatsen, dess funktionalitet och för att analysera hur den används. Du kan få mer information om hur vi använder kakor på https://familjetradet.com.
I din webbläsare kan du i inställningarna välja att inte tillåta att webbplatser sparar och läser data i kakor. I webbläsaren kan du även välja att radera tidigare lagrade kakor. Om du väljer att begränsa användningen av kakor på vår webbplats, kan det komma att påverka upplevelsen och dess funktionalitet.

 

Ändringar i integritetspolicyn

Vi håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och uppdateringar i integritetspolicyn kommer att finnas tillgänglig på denna webbsida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2018-05-18.

 

Klagomål

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt i enlighet med gällande lagstiftning.
Om du har frågor eller synpunkter gällande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Thomas Pettersson, info@familjetradet.com. Anser du att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande lagstiftning kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Läs mer om hur du lämnar klagomål till Datainspektionen på www.datainspektionen.se.