Vi har en tendens att vilja lösa problem så fort som möjligt. Det är en naturlig reaktion. Vem vill gå och må dåligt?

Många som kommer till Familjeträdet lever i en bonusfamilj där det inte fungerar så som man vill att det ska fungera. Förväntningarna finns där som en önskan på hur det ska vara och besvikelsen blir stor när det inte blir som man tänkt sig. I en bonusfamilj kan vi ha både uttalade förväntningar och omedvetna förväntningar. Båda kan krocka. Vi får ofta frågan: vad ska vi göra?

Som med alla relationer finns det inte ett enda svar på den frågan. Varje bonusfamilj är unik i sitt slag och råden vi ger måste utgå ifrån individerna som lever i bonusfamiljen. Men det finns frågor som nästan är gemensam i alla bonusfamiljer. Vilka förväntningar har varje person i bonusfamiljen på varandra? Vilken roll ska bonusföräldern ha? Vad förväntar sig bonusföräldern av bonusbarnet? Vad förväntar sig bonusbarnet av bonusföräldern? Vad har den biologiska föräldern för några förväntningar på bonusföräldern etc.

Oftast när vi ställer frågan om bonusfamiljen har diskuterat varandras förväntningar blir svaret nej. Det finns många skäl till det. Det kan vara av rädsla av vad som ska komma fram. Det kan finnas en osäkerhet i att diskutera förväntningar. Det kan vara så enkelt att bonusfamiljen inte har tänkt tanken. Den har fullt upp med att hantera vardagen.

Vi ser fem skäl till att sätta sig ned i bonusfamiljen och diskutera igenom förväntningar:

  1. Det kan skapa en känsla av delaktighet hos samtliga i bonusfamiljen
  2. Det kan skapa rutiner för hur ni gör när det dyker upp utmaningar
  3. Det är början på ett mer långsiktigt arbete i bonusfamiljen
  4. Det kan skapa en förståelse av att det finns olika förväntningar
  5. Det kan skapa en respekt för olika förväntningar

Vi vill poängtera att det kan finnas andra saker som gör att diskussionerna inte fungerar till att börja med. Men ni kan behöva diskutera detta ämne flera gånger. Förväntningarna kommer att förändras under tiden ni lever tillsammans. Och förändras gör vi med  <3

Stina, samtalsterapeut & Thomas, bonusfamiljscoach