Hej,

Världen är lite upp och ner för tillfället. Trots det så har vi känslor som vi måste förhålla oss till som exempelvis svartsjuka. Svartsjuka är inte en känsla i sig men den väcker mycket känslor och du kan även få fysiska symtom vid svartsjuka.

Många bonusföräldrar upplever svartsjuka. Det kan vara svartsjuka gentemot sin nya partners ex. Det kan vara svartsjuka i relation till sin partners barn från tidigare relationer. Det kan även handla om att du känner svartsjuka om ditt barn har en bra relation till ditt ex:s nya partner. Eller behöver du hantera svartsjuka som uppstår mellan syskon/bonussyskon.

Svartsjuka mellan syskon/bonussyskon

För många är det svårt att berätta att man upplever svartsjuka. Man vill inte riktigt kännas vid att man är svartsjuk. Vi tycker det är viktigt att vi vågar sätta ord på våra känslor för att på så sätt kunna arbeta med de bakomliggande faktorerna som ofta finns.

Varifrån kommer svartsjuka?

Personlig osäkerhet och känslomässig otrygghet, låg självkänsla och bristande självtillit, bristande tillit och förtroende för andra människor och maktobalans i relationen är några olika områden där svartsjukan kan bottna i.

Under april månad kommer vi att ha en workshop/webinar där vi går går igenom svartsjuka, varför den finns och vad du kan göra för att bli fri från svartsjuka. Vi återkommer med datum och hur du går tillväga för att få tillgång till materialet.

Vi vill gärna ha frågor som du tänker på när det gäller svartsjuka. Maila till stina@familjetradet.com så svarar vi på dina frågor i workshopen. Givetvis kommer du att vara anonym.

Ta hand om dig på det allra bästa sätt!

 

 

 

 

Stina & Thomas