Jag får många samtal, mail, frågor och funderingar kring rollen i bonusfamiljen. Frågor som; varför  går runt med en känsla av övergivenhet? Känslan av att inte vara en del av. Känslan av att inte förstå. Att känna ilska, sorg och besvikelser. Att inte känna igen sig i sina känslor. Varför känner jag mig som en gäst i mitt eget hem? Vad är det egentligen som påverkar. För att förstå vad som händer i relationer så kan vi titta lite mer på SCARF.

STATUS handlar om hur vi uppfattar vår relativa plats i en grupp, ”hackordningen”. Vi uppfattar allt som kan riskera att sänka vår status i gruppen som ett hot. Evolutionärt har en hög status i gruppen varit direkt kopplat till överlevnad eftersom hög status innebar en trygg plats i gruppen.

Exempel på saker som utmanar vår status är:

 • Din man ifrågasätter det du säger.
 • Din man kritiserar dig inför sin son/dotter eller bonusson/dotter.
 • Din man hälsar inte på dig när han kommer hem.

CERTAINTY handlar om att hjärnan hela tiden söker mönster i tillvaron. Vi behöver visshet och tydlighet, eftersom en avvikelse kan innebära hot. I en bonusfamilj finns det många ”hot”. Under människans historia har den här kodningen varit avgörande för vår överlevnad. När vi levde på savannen behövde vi snabbt upptäcka den sabeltandade tigern, eller de hotfulla åskmolnen, och ta oss till trygghet.

Exempel på saker som hotar vår visshet är:

 • Du vet inte när och om din partners barn ska komma eller åka hem.
 • Din partner säger inte tack- beror det på att hen inte tycker jag gör ett bra jobb med sitt barn?
 • Min partner och hans ex har en ”hemlig” kontakt.

AUTONOMY handlar om upplevelsen av att ha kontroll över det som händer. Hotresponsen triggas när vi upplever att vi befinner oss i ett hjälplöst tillstånd eller när vi inte kan bestämma själva. Även autonomi är kopplat till överlevnad. Om vi befinner oss i en farlig situation ska vi snabbt agera för att rädda oss själva. Exempel på saker som hotar vår autonomi är:

 • När bonussonen kommer så ändras vuxenrelationen till att bli en bonusfamilj.
 • Din partner vill kontrollera allt.
 • Någon häller socker på dina flingor utan att fråga.

RELATEDNESS handlar om att relatera till andra människor. För att må bra behöver vi uppleva att vi tillhör ett sammanhang där vi kan vila och lita på andra. När vi slipper att hela tiden stämma av de relationer som vi har. Vi upplever hot när vi känner att vi är den som sticker ut från gruppen eller när vi känner att den vi är inte uppskattas. Även detta har haft evolutionär nytta för människan eftersom vår överlevnad som art främjas av att vi lever i grupp. Exempel på saker som hotar vår relatedness är:

 • Din man gick iväg utan att fråga om du ville följa med.
 • Du är den enda som inte hade med inneskor till festen.
 • Din man skämtar med sitt barn på ett sätt du inte hänger med på.
 • Din partner och hens barn sitter i soffan och har fredagsmys och du blir inte inbjuden.
 • Du städar, hjälper till med läxor och kör till aktiviteter och ingen säger tack.

FAIRNESS handlar om upplevelsen att bli eller inte bli behandlad på ett rättvist sätt. Saker ska gå rätt och riktigt till. Även små saker kan skapa en stor reaktion. Evolutionärt sätt har detta gynnat oss då det är ett sätt för gruppen att hålla balansen. Ett rättvist samhälle skapar ett starkare samhälle över tid.

Exempel på saker som hotar vår upplevelse av rättvisa:

 • Din man ironiserar eller skämtar på din bekostnad.
 • Din man har högre lön än dig och tycker ändå att ni ska bidra med lika mycket till hushållet.
 • Ni har inte samma regler och gränser för era barn.

Hotresponsen- När vi hamnar i hotresponsen så fokuserar hjärnan på att vi ska överleva. Kroppen mobiliserar för stor fysisk ansträngning. Nu gäller det att snabbt komma undan fienden som jagar dig med ett spjut. Pulsen och blodtrycket går upp och vi slutar andas. Kroppen är redo för en fight- men det sker på bekostnad av hjärnan. Om du inte är medveten om vad som händer tappar du förmågan till rationellt tänkande och problemlösande. Vi agerar utifrån reptilhjärnan snarare än pannloben.

Vi kan hjälpa oss själva och vår omgivning att bli medvetna om hur hjärnan fungerar. Med lite träning kan man ta ett utifrån perspektiv på sig själv och betrakta reaktionen snarare än att kidnappas av den.

På Familjeträdet arbetar vi med att ”ta tillbaka” din kidnappade hjärna och hitta lösningar på de frågor och problem som du och/eller din partner har. Vi jobbar både med fysiska samtal, e-support, Skype och telefon.

Du är välkommen att höra av dig!!

Ha en fin vecka!

Stina