Den 31 mars mellan 14.00-18.00 ger vi dig verktygen som gör att ditt liv i bonusfamiljen blir lättare att förstå och hantera.

För vem?
För dig som lever i en relation där det finns barn sedan tidigare. 
För dig som är på väg in i en relation där det finns barn sedan tidigare.
Fördelen är om både du och din partner går. 
Vi vet att det finns en vinst i att träffas tillsammans med andra som också lever i ombildade familjer då ni får möjlighet att ta del av varandras erfarenheter. Både de som varit lyckade och mindre lyckade. 

Visste du vad du gav dig in på?! Vi tror nog de flesta svarar nej på den frågan. Du hade kanske inte ens en aning… Det du vet nu är att det kan vara svårt, komplicerat och utmanande. För att lyckas med livet i en bonusfamilj behöver du kunskap om hur en bonusfamilj fungerar, du behöver verktyg, stöd från andra och även en rejäl dos av verklighet. Under den här kursen får du ta del av teorier, verktyg, kunskap och förmågor som du behöver för att lyckas i din bonusfamilj. 

Kursens innehåll?
Tema som kommunikation, gränser, svartsjuka, utanförskap, olika roller och förväntningar m.m. Det kommer finnas utrymme för egna funderingar och frågor. 

När? 
Söndagen den 31 mars 2019
Kl. 14,00-18,00

Var?
Familjeträdet
Bussjövägen 200
271 99 Ystad

Kostnad?
Per person: 795 kr 
Per par: 1500 kr

Inbetalning sker före kursen till företagsswish: 1230696849 eller bankgiro: 899-7710. 

Din plats är bokad när du betalt in avgiften. Anmälan görs till: stina@familjetradet.com el. 
mobil: 0733642967

Vi som håller i kursen är: 
Stina Pettersson, socionom och samtalsterapeut. Har vidareutbildning inom kognitiv beteende terapi, lösningsfokuserad terapi, kris och sorg samt Motiverande samtal (MI). 
I min profession har jag mött unga och vuxna med missbruksproblematik, barn och föräldrar inom skolan och inom socialtjänsten. Jag har lång erfarenhet av att ha mött bonusfamiljer i olika verksamheter och i det egna företaget, Familjeträdet AB. 

Familjeträdet driver jag tillsammans med Thomas Pettersson.

Thomas Pettersson, har arbetat som chef i över 20 år. Jag har mångårig erfarenhet av ledarskap – och verksamhetsutveckling inom kommunala och privata verksamheter, främst inom utbildningssektorn. Jag är van vid att hantera konfliktsituationer och har många verktyg för att lösa upp dem. I mitt arbete har jag mött många människor i behov av stöd och det kan ha handlat om olika typer av kriser, problem med relationer, problem att kommunicera eller annat som gör att personer inte mår bra och behöver handledning och stöd för att komma vidare i sin personliga utveckling.