Hej!                                                                                                                                        2018-05-24

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen GDPR gälla i hela EU.

GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL, och innebär ett ökat skydd för din personliga integritet. Syftet med GDPR är att förstärka de rättigheter kring personuppgifter som du som har som enskild.

För oss på Familjeträdet är det viktigt att du som prenumererar på vårt nyhetsbrev eller köper våra tjänster känner dig trygg med hur vi sparar och hanterar dina personuppgifter.

Så skyddar vi dina personuppgifter

På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter vi på Bussjö 200 AB/Familjeträdet sparar och varför vi gör det. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Denna integritetspolicy beskriver Bussjö 200 AB/Familjeträdets behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Bussjö 200 AB tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss.

Bussjö 200 AB/Familjeträdet ansvarar för dina uppgifter

Bussjövägen 200 AB/Familjeträdet, org.nr. 559134-4592, är ansvarig för att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt sätt.

Så skyddar vi dina uppgifter

Bussjö 200 AB/Familjeträdet värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Så får Bussjö 200 AB/Familjeträdet dina uppgifter

Vid tillfällen som till exempel anmälning av nyhetsbrev, offertförfrågan samt bokningar och bekräftelser innebär det att du lämnar någon form av information till Bussjö 200 AB/Familjeträdet.

Exempel på uppgifter som vi hanterar

Namn, e-postadress, telefonnummer, postadress.

Så använder vi dina uppgifter

Bussjö 200 AB/Familjeträdet behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra tjänster till dig, till exempel bokning av samtal, inbetalning med Swish och fakturahantering samt av utskick av vårt nyhetsbrev.

Skulle det uppstå situationer där vi kommer att behöva hantera dina uppgifter på ett annat sätt tar vi kontakt för att få ett samtycke.

Dessa har tillgång till dina uppgifter

Dina personuppgifter används av Bussjö 200 AB/Familjeträdet som består av 2 ägare. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning eller myndighetsbeslut, eller för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Bussjö 200 AB.

Dina rättigheter

Du har rätt, 1 gång/kalenderår, att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:
Bussjö 200 AB, Bussjövägen 200, 271 99 Ystad.

Om dina uppgifter hos Bussjö 200 AB/Familjeträdet är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder.

Du har även rätt klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Uppdatering av integritetspolicy

Bussjö 200 AB/Familjeträdet gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på webbplatsen.

Avregistrering av Nyhetsbrev

I slutet i varje nyhetsbrev finns det möjlighet att avregistrera sig och då försvinner mailadressen från vårt register. Så klart hoppas vi att du stannar kvar som prenumerant på vårt nyhetsbrev .

Mvh

Stina och Thomas Pettersson på Familjeträdet