Vem är jag – styvförälder, bonusförälder, gummimamma, plastpappa, mosaikförälder eller stjärnförälder? Det finns många namn på rollen man får när vi går in i en relation med en partner med tillhörande barn.

Jag har valt begreppet bonusförälder. Du kanske vill välja något annat ord. Men oavsett namn så är rollen densamma. Du ingår i ett sammanhang som ibland kan vara svårt att förstå. Och som kan skapa frustration, ilska, likgiltighet och vrede m.m.

I mitt arbete som familjebehandlare och skolkurator har jag träffat både föräldrar/bonusföräldrar samt barn som lever tillsammans med föräldrars nya partner. Jag har även egen erfarenhet som bonusförälder. Utifrån den egna erfarenheten och arbetslivserfarenhet känner jag till både svårigheter och glädjeämnen som man kan möta som bonusförälder.

Ibland kan rollen som bonusförälder verka komplicerad och svår att hantera. Det kan handla om svartsjuka, gränssättning, utanförskap, ekonomi, högtider, semester, skuld och skam.

Du kanske behöver nya insikter i vad som sker i dig själv och i din relation till din omgivning? Du kanske behöver få större förståelse för dig själv och ditt sätt att hantera olika situationer?

Familjeträdet kan ge dig verktyg att hantera din vardag som bonusförälder genom enskilda samtal, parsamtal och/eller familjesamtal.